Startsidan | Kontakt | Bilder

Ombyggnad pågår

Det är viktigt att underhålla en webbsida så att den håller under flera år. Men all renovering kräver noggrannhet. Förändring av ett webbsida måste noga planeras och anpassas efter besökarna. Därför är det viktigt att noggrant planera förändringar och vilken påverkan det kan ha på besökaren.